Profile

Personal Profile

Website: -

About me: ข้าพเจ้าก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบวาดการ์ตูน ชีวิตผกผันหันเหจากการวาดการ์ตูนไปหลายครั้ง และไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรทำให้ชีวิตด้านการ์ตูนต้องเปลี่ยนไปอี